Typisch jongensgedrag

jonegens aan het spelen

Klimmen, vechten, spullen uit elkaar halen; dat is typisch jongensgedrag. Waar of niet waar? De discussie is gevaarlijk want als je zegt dat jongens en meisjes anders zijn, loop je het risico dat je discrimineert. Maar als je zegt dat ze hetzelfde zijn, creëer je wel een heel klein hokje waar alle kinderen aan moeten voldoen. Hoe zit het nu eigenlijk met het verschil tussen jongens- en meisjesgedrag?

Vroeger was het doodnormaal

Wetenschappers zijn verdeeld in hun opvattingen. Sommigen wijzen op het feit dat er vrijwel alleen nog maar vrouwen voor de klas staan en steeds meer kinderen opgroeien in een vrouwelijk eenoudergezin. Dit heeft volgens hen geleid dat vrouwen de norm bepalen en er minder tolerantie is voor jongensgedrag. Terwijl tot de jaren 60 het doodnormaal gevonden werd dat jongens nu eenmaal drukker zijn en meer drang hebben tot vechten en kattenkwaad. De term ADHD was toen nog niet gedefinieerd en kinderen kregen geen medicijnen voor druk gedrag of gebrek aan concentratie.

Meisjes die in bomen klimmen

Aan de andere kant zijn er pedagogen die zeggen dat je gedrag van jongens en meisjes niet moet stereotyperen. Er zijn namelijk ook genoeg meisjes die in bomen klimmen en voetballen. Daarnaast zijn er ook zat jongens die graag urenlang aan tafel tekenen en die een hekel hebben aan stoeien.Je moet kinderen nooit het idee geven dat ze zich op een bepaalde manier moeten gedragen om een echte jongen of een echt meisje te zijn.

Rolmodel

De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Het is een feit dat er een enorme ‘verjuffing’ in het onderwijs is. Maar het is niet per definitie zo dat een juf geen begrip kan tonen voor het gedrag van haar individuele leerlingen. Het ene kind is nu eenmaal drukker dan het andere, ongeacht het geslacht. Aan de andere kant missen jongens met zoveel vrouwen in hun leven, soms wel een mannelijk rolmodel. Mannen staan er over het algemeen toch om bekend dat ze wat makkelijker stoeien, beter tegen lawaai kunnen of het leuk vinden om aan dingen te sleutelen. Aan vrouwen worden vaak de meer zachte, gevoelige en zorgzame kwaliteiten toegekend. Dat wil niet zeggen dat elke man of vrouw zo is of zou moeten zijn, maar het erkent wel dat, hoewel mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn, ze niet hetzelfde zijn. Het is goed dat elk kind beide kanten in zichzelf mag ontwikkelen.

Ik ben ik en jij bent jij

Als ouder is het vooral belangrijk om je kind als individu te zien. Dat betekent dat je ze ook niet de hele tijd met jezelf moet vergelijken. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijke voorkeuren, gedragingen, valkuilen en kwaliteiten. Wanneer je je kind ruimte geeft om gewoon zichzelf te zijn, zonder teveel te sturen op hoe jij of de omgeving denkt dat je kind zou moeten zijn, dan heeft je kind een goede kans om op te groeien tot een gelukkige man of een gelukkige vrouw die zichzelf durft te zijn.