Over het CJG

fam

Er zijn 20 inlooppunten op Texel, waar u altijd terecht kunt met uw vragen. De contactpersonen bij de inlooppunten beantwoorden uw vragen zelf of verwijzen u door naar het sociaal team. 

Inloopochtenden

Ook zijn er regelmatig inloopochtenden in de scholen waar de schoolmaatschappelijk werker van het Sociale Team Texel aanwezig is. Kijk in het overzicht  inloopochtenden jaar 2016-2017 wanneer er een inloopochtend is bij u in de buurt. 

Coördinatie

Het CJG is een samenwerkingsverband met diverse organisaties die met jeugd en jongeren te maken hebben. De coördinatie en praktische uitvoering hiervan ligt bij Cecil van Tiel. Hij geeft informatie en advies, ook voor kernpartners en professionals. Daarnaast stelt de gemeente budget beschikbaar om een thematisch vraaggericht aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning te realiseren onder de vlag van het CJG. De CJG-coördinator is hier het aanspreekpunt voor.

De CJG Coördinatie is bereikbaar via:

Telefoon: 06 82 06 02 22 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@cjgtexel.nl

Hulp nodig of vragen?