Aardig voor anderen en goed voor jezelf

Aardig voor anderen en goed voor jezelf

Elke dag maken we honderden keuzes. Niet alleen over wat we eten en wat voor kleren we dragen, maar ook over de manier waarop we omgaan met anderen en met dagelijkse situaties. De ene dag reageer je geduldig en vriendelijk terwijl je de volgende dag geïrriteerd en kortaf bent en je slechte humeur afreageert op je omgeving. Het is volkomen begrijpelijk maar niet altijd handig. Als jij iemand bent die je kinderen wil leren om aardig te zijn voor anderen, dan is het goed om eens bewust stil te staan bij wat ‘aardig zijn’ precies is en wat de voor- en de nadelen zijn.
 

Een aardig voorbeeld

Stel dat enorm slecht weer is; het regent en het waait hard. Je loopt over straat als ineens de wind je paraplu vangt en binnenstebuiten keert. Je probeert de paraplu weer om te keren maar de wind maakt dit bijna onmogelijk en je hebt ook nog je kind in de wandelwagen die je in de gaten moet houden. Stel nu dat er een man op je af komt lopen en vraagt of hij je mag helpen. Denk je dan direct dat die man je kind probeert te kidnappen, denk je dat je het zelf wel kunt of accepteert je zijn hulp? Hoe fijn is het wanneer je het laatste doet en je een minuut later weer droog je weg kunt vervolgen? Zo’n kort moment van hulp aanbieden en hulp accepteren verbindt mensen op een positieve manier met elkaar. Het geeft degene die hulp bood een prettig gevoel om iets voor iemand te betekenen en degene die hulp kreeg een goed gevoel er niet altijd alleen voor te staan. En het is zo eenvoudig!


Een positieve behoefte aan contact

In zakelijke situaties wordt aardig zijn wel eens gezien als zwakte. Alsof iemand die aardig is voor anderen ook meteen over zich heen laat lopen. Of als hypocriet: iemand die zo aardig is, verwacht daar vast iets voor terug. Maar in de basis betekent aardig zijn niets anders dan oog hebben voor een ander en niet alleen voor jezelf. Aardig zijn is iets anders dan aardig gevonden willen worden. Het laatste komt vaak voort uit de angst om niet goed genoeg te zijn en een negatief zelfbeeld. Aardig zijn heeft vooral te maken met de positieve behoefte om contact te maken, interesse te tonen en voor anderen klaar te staan wanneer ze het even niet alleen kunnen. Zonder daar iets voor terug te verwachten.
 

Mannen versus vrouwen

Vooral vrouwen en meisjes leren dat het belangrijk is om aardig te zijn. En dat als ze dat niet zijn, ze een koud kreng zijn. Bij mannen en jongens is het omgekeerd; die leren dat aardig zijn zwak is en ‘vrouwelijk’. Iemand helpen kan wel maar alleen als de man daarbij zelf als een soort held optreedt. Terwijl zowel een aardige man of vrouw ook iemand kan zijn die onderhandelt, gehoord wordt, zelfvertrouwen uitstraalt, achter zijn/haar besluiten blijft staan en omgaat met conflicten zonder te hoeven schreeuwen.

Wanneer je je kind wil leren om aardig te zijn voor anderen, leer ze dan ook om aardig te zijn voor zichzelf. Want juist die combinatie maakt van een kind later een sterke volwassene. Door aardig te zijn voor anderen, bent u goed voor uzelf. Maar door ook aardig te zijn tegen uzelf bent u beter in staat er te zijn voor anderen. Probeer het eens!